برگه وبلاگی

نقطه، خط، سطح

زوج سوارکار/ Couple Riding اثر واسیلی کاندینسکی

نقطه، خط و سطح در هنر:

«نقطه» از اولین تماس ابزار ما با صفحه حاصل می‌شود و می‌تواند دارای تیرگی و روشنی، اندازه و گاهی حجم باشد.

واسیلی کاندینسکی
زوج سوارکار/ Couple Riding
۱۹۰۶
رنگ روغن روی بوم
۵۰/۵ × ۵۵/۰ سانتی‌متر
مونیخ

زوج سوارکار/ Couple Riding اثر واسیلی کاندینسکی

 

 

حرکت ممتد و پیوسته بر سطح یا فضا، «خط» را پدید می‌آورد. هر خطی می‌تواند ویژگی‌های بصری خاصی را القا کند، به عنوان مثال خط عمودى مفاهیمی مانند ایستادگی، مقاومت، استحکام؛ خط افقی، آرامش، اعتدال، سکون، مرگ و پهنا؛ خط مورب، حرکت، تعلیق، عمق، آشوب و خشونت؛ و خط منحنی، دگرگونی، سیال‌بودن، تداوم و ملایمت را یادآور می‌شود.

پابلو پیکاسو
طراحی با نور/ Light drawing
۱۹۴۹
طراحی با نور/ Light drawing اثر پابلو پیکاسو

 

 

مفهوم «سطح» نسبی است و به بافت و شکل محدود نمی‌شود. سطح‌های گوناگون تاثیرات متفاوتی را القا می‌کنند. به عنوان مثال دایره می‌تواند مفاهیمی چون حرکت‌، سیال‌بودن و احساسات را پدیدار سازد؛ مربع القاگر سکون و حصار و نمایان‌گر مکان است؛ و مثلث می‌تواند به مفاهیمی چون درون‌گرایی، پایداری، تزلزل، خشونت و جوانی اشاره داشته باشد.

کازیمیر ماله‌ویچ
سفید روی سفید/ White on White
۱۹۱۸
رنگ روغن روی بوم
۷۹/۴ × ۷۹/۴ سانتی‌متر
موزه هنر مدرن، نیویورک

سفید روی سفید/ White on White اثر کازیمیر ماله‌ویچ

 

آشنایی با مفاهیم نقطه، خط و سطح در هنر به نوشته انتشارات کارنامه کتاب

4 دیدگاه در مورد “نقطه، خط، سطح

ارسال نظر متوقف شده است.