گزیدهٔ تاریخ هنر مشرق و مغرب زمین

بیشتر بدانیم

مجموعه کتب خلاقیت تصویری و تجسمی

بیشتر بدانیم

مجموعه پرسش‌های درک عمومی هنر

بیشتر بدانیم

مجموعه پرسش‌های تاریخ هنر ایران و جهان

بیشتر بدانیم

مبانی نظری تئاتر عروسکی

بی‌گمان‭ ‬تئاتر‭ ‬عروسکی‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬رشته‌هایی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬ماهیت‭ ‬درونی‌اش‭ ‬فراتر‭ ‬از‭ ‬چیزی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬ظاهر‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭.‬ نزدیکی‭ ‬با‭ ‬هنرهای‭ ‬تجسمی،‭ ‬رسانه‌های‭ ‬نو، ‬نظریات‭ ‬گوناگون‭ ‬ادبی،‭ ‬فلسفی‭ ‬و‭ ‬مانند‭ ‬این‌ها‭ ‬افقی‭ ‬پهناور‭ ‬و‭ ‬چند‭ ‬وجهی‭ ‬برای‭ ‬آن‭ ‬ترسیم‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬اگر‭ ‬دانشجویان‭ ‬و‭ ‬علاقه‌مندان‭ ‬تو‌جه‌شان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬آن‌ها ‬معطوف‭ ‬کنند،‭ ‬به‭ ‬سویه‌های‭ ‬نوینی‭ ‬از‭ ‬تئاتر‭ ‬عروسکی‭ ‬هدایت‭ ‬می‌شوند. هدف‭ ‬از‭ ‬نگارش‭ ‬مبانی‭ ‬نظری‭ ‬تئاتر‭ ‬عروسکی‭ ‬تدوین‭ ‬اصول‭ ‬معنایی‭ ‬و‭ ‬شکلی‭ ‬این‭ ‬رشته‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬دست‌یابی‭ ‬به‭ ‬طرحی ‬برای‭ ‬مبانی‭ ‬نظری‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬تا از این راه، ‬کتاب تکیه‌گاهی برای رویکردهای پژوهشی و اجرایی شود.

۱. انتخاب کتاب یا بسته

۲. پرداخت امن

۳. ارسال با پست

۴. تحویل در محل