حجـم در هنر

آلبرتو جاکومتی قصر در ساعت ۴ صبح

«حجـم در هنر» از حرکت نقطه در سه بُعد یا حرکت پاره‌خط در جهات مختلف حاصل می‌شود. بر روی سطح دو بُعدی با حجم مجازی و در مجسمه‌سازی با حجم حقیقی روبه‌رو هستیم. از کُره، مکعب و هرم به عنوان حجم‌های پایه یاد می‌شود. در اثر زیر جاکومتی از تاثیر عنصر خط در ساخت حجم خود بهره برده است.

آلبرتو جاکومتی
قصر در ساعت ۴ صبح
۱۹۳۲
چوب، شیشه، سیم و نخ
۴۰ × ۷۱/۸ × ۶۳/۵ سانتی‌متر
موزه هنر مدرن، نیویورک

حجم در هنر  قصر در ساعت ۴ صبح اثر آلبرتو جاکومتی

 

باربارا هپروث (Barbara Hepworth)، هنرمند و مجسمه‌ساز انگلیسی
۱۹۶۳
حجم در اثر باربارا هپروث هنرمند و مجسمه‌ساز انگلیسی