کنکور هنر

رشته های هنری و ضرایب درس‌های کنکور هنر

رشته‌ های کنکور هنر در پنج زیرگروه تقسیم می‌شوند که در هر کدام از آنها، بعضی از درس‌ها ضریب‌دار هستند و بعضی دیگر دارای ضریب یک.
در ادامه زیرگروه‌های پنج‌گانه، ضرایب درس‌ها و رشته‌های مرتبط با آنها را مشاهده می‌کنید.

رشته‌های زیرگروه ۱

ارتباط تصویری / تلویزیون و هنرهای دیجیتال
صنایع دستی / فرش / کتابت و نگارگری

چاپ / طراحی پارچه / طراحی لباس / طراحی صحنه
عکاسی / مجسمه‌سازی / نقاشی
درک عمومی هنر
ضریب ۴
خلاقیت تصویری
ضریب ۴
درک عمومی ریاضی و فیزیک
ضریب ۱
ترسیم فنی
ضریب ۱
خلاقیت نمایشی
ضریب ۱
خلاقیت موسیقی
ضریب ۱
خواص مواد
ضریب ۱

رشته‌های زیرگروه ۲

طراحی صنعتی
باستان‌شناسی
مرمت بناهای تاریخی / مرمت و احیای بناهای تاریخی
هنر اسلامی
درک عمومی هنر
ضریب ۳
خلاقیت تصویری
ضریب ۴
درک عمومی ریاضی و فیزیک
ضریب ۳
ترسیم فنی
ضریب ۲
خلاقیت نمایشی
ضریب ۱
خلاقیت موسیقی
ضریب ۱
خواص مواد
ضریب ۱

رشته‌های زیرگروه ۳

مرمت آثار تاریخی
موزه
درک عمومی هنر
ضریب ۳
خلاقیت تصویری
ضریب ۲
درک عمومی ریاضی و فیزیک
ضریب ۱
ترسیم فنی
ضریب ۲
خلاقیت نمایشی
ضریب ۱
خلاقیت موسیقی
ضریب ۱
خواص مواد
ضریب ۱

رشته‌های زیرگروه ۴

ادبیات نمایشی
بازیگری ـ کارگردانی / سینما
کارگردانی تلویزیون
نمایش عروسکی
درک عمومی هنر
ضریب ۳
خلاقیت تصویری
ضریب ۲
درک عمومی ریاضی و فیزیک
ضریب ۱
ترسیم فنی
ضریب ۱
خلاقیت نمایشی
ضریب ۴
خلاقیت موسیقی
ضریب ۱
خواص مواد
ضریب ۱

رشته های هنری زیرگروه ۵

آهنگسازی
موسیقی نظامی
نوازندگی موسیقی ایرانی
نوازندگی موسیقی جهانی
درک عمومی هنر
ضریب ۳
خلاقیت تصویری
ضریب ۱
درک عمومی ریاضی و فیزیک
ضریب ۱
ترسیم فنی
ضریب ۱

خلاقیت نمایشی
ضریب ۱
خلاقیت موسیقی
ضریب ۴
خواص مواد
ضریب ۱