رشته‌ها و گرایش‌ها

هنــــرگان

گاهی برای هنر، گامی برای هنرمند

  • هر شرکت‌کننده می‌تواند در یک یا چند رشته‌ و گرایش جشنواره هنرگان شرکت کند ولی در هر رشته و گرایش فقط یک اثر را می‌تواند ارائه دهد.
  • برای اطلاع از نحوه‌ی شرکت در جشنواره بر روی نام رشته یا گرایش موردنظر خود در پایین کلیک کنید.