جشنواره هنرگان

مانیفست جشنواره‌ی هنرگان

دبیران جشنواره‌ی هنرگان بر این باورند که آزمون‌های ورودی به دانشگاه‌های هنر جایی در میانه‌ی راه، هدف اصلی خود را از دست داده و از مسیر مستقیم که رساندن هنرمند به دانشگاه است به بی‌راهه کشیده شده‌اند. امروز تعداد قابل‌توجهی از هنرمندان جوان جایی برای خود روی صندلی‌های دانشگاه پیدا نمی‌کنند. کنکور هنر تبدیل به مانعی برای هنر شده است. حتی با اینکه در سال‌های اخیر سعی شده تا با اهمیّت دادن به مرحله‌ی عملی آزمون سراسری بتوانند هنرمندان بیشتری را در دانشگاه بپذیرند، این سد همچنان پابرجاست. پرسشی که هنرگان پیش می‌کشد این است: چرا و چگونه نظام آموزشی به سمت‌وسوئی رفته که رتبه آوردن در آزمون سراسری هنر، به هنرمند بودن اولویت دارد؟
از این رهگذر جشنواره‌ی هنرگان می‌کوشد تاریخ کنکور هنر را به پیش و پس از خود بخش کند و ممیّز امروز از دیروز باشد. هنرگان می‌خواهد اولویّت را به هنرمند بدهد، تا شاید بتواند خلاء موجود را پر کند و گامی برای برابر کردن این نابرابری بردارد. هدف هنرگان مشخص ولی سخت است: رساندن هنرمند به دانشگاه.

جشنواره هنرگان برای کیست؟

این جشنواره برای تمام هنرمندانی است که می‌خواهند در آزمون سراسری هنر شرکت کنند و با دانشگاه به اندازه‌ی یک کنکور فاصله دارند. هنرگان می‌خواهد این فاصله را برای آنان کم و کمتر کند، هنرمندان جوان را بشناسد و در رسیدن به هدفشان که تحصیل در سطوح دانشگاهی است کمکشان کند.

هنرگان چگونه برگزار می‌شود؟

برای شرکت در این جشنواره کافی است از فعالیّت‌های هنری خود در یکی از رشته‌ها و گرایش‌هایی که مشخص شده فیلم، فایل صوتی، عکس یا متن تهیه کنید و برای دبیرخانه‌ی هنرگان بفرستید. هر اثر هنری در جایگاه خود، اثری والا محسوب می‌شود و قضاوتش کار آسانی نیست. اما به اقتضای شرایط و معیارهای جشنواره، دبیران هنرگان آثار را در چهار سطح بسیار عالی، عالی، خیلی خوب و خوب دسته‌بندی می‌کنند. هر هنرمندی که به واسطه‌ی اثرش بتواند به یکی از این چهار سطح دست پیدا کند از جوایز جشنواره‌ی هنرگان بهره‌مند خواهد شد.